१० जेठ २०८१ , बिहिबार

सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

अनलाईन कर भुक्तानी

सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

काठमाडौँ महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, वाग्मती प्रदेश
श्रम बैंकमा आवद्ध हुने फारम सहभागितामूलक नीति तथा कार्यक्रम सुझाव संकलन पोर्टल

समाचार

काठमाडौ महानगरपालिका नगरकार्यपालिकाको श्रम बैंकमा आबद्ध हुने बारेको सूचना !

काठमाडौ महानगरपालिका नगरकार्यपालिकाको श्रम बैंकमा आबद्ध हुने बारेको सूचना !

श्रम बैंकमा आबध्द हुने बारेको सूचना

श्रमबै‌ंक अनुसूची

आवेदन लिंक

Supporting Documents