सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

अनलाईन कर भुक्तानी

सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

काठमाडौँ महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, वाग्मती प्रदेश
श्रम बैंकमा आवद्ध हुने फारम अनलाइन आवेदन प्रणाली

आ.व. २०८१/८२ को बजेट तथा कार्यक्रम तयारी सम्बन्धमा। (सबै विभागहरू काठमाडौँ महानगरपालिका)

Supporting Documents