सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

अनलाईन कर भुक्तानी

सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

काठमाडौँ महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, वाग्मती प्रदेश
श्रम बैंकमा आवद्ध हुने फारम अनलाइन आवेदन प्रणाली

आ.व. २०७८/०७९ र आ.व. २०७९/०८० को वैशाख महिनासम्म संकलन भएको राजश्वकाे तुलनात्मक विवरण

Supporting Documents