१ असार २०८१ , शुक्रबार

सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

अनलाईन कर भुक्तानी

सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

काठमाडौँ महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, वाग्मती प्रदेश
श्रम बैंकमा आवद्ध हुने फारम

समाचार

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तर्जुमा सम्बन्धमा । (श्री सबै विभाग/सचिवालय/एकाई/आयोजना/कार्यक्रम प्रमुखज्यू, का.म.पा )

Supporting Documents