५ असार २०८१ , मंगलबार

सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

अनलाईन कर भुक्तानी

सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

काठमाडौँ महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, वाग्मती प्रदेश
श्रम बैंकमा आवद्ध हुने फारम

समाचार

अनुगमनको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा। (श्री सबै विभाग, सबै वडा अनुगमन समिति, सबै अनुगमन टोली काठमाडौँ महानगरपालिका)

Supporting Documents