विश्व सम्पदा शहरहरुको संगठन (OWHC), मन्टेरल, क्यानडा

सम्बन्ध स्थापना मिति January 1, 1970

उपस्थिती