सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

अनलाईन कर भुक्तानी

सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

काठमाडौँ महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, वाग्मती प्रदेश
श्रम बैंकमा आवद्ध हुने फारम अनलाइन आवेदन प्रणाली

मिति – २०८०-०२-०६ गते आ.व २०८०-८१ को लागि निति तथा कार्याक्रम साथै योजना छनौट गर्न आयोजित भेला ।का.म.पा-३१