ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रमको अवसरमा ज्येष्ठ नागरिकहरुका लागि निशुल्क स्वास्थ्य शिविर संचालन