का.म.पा. 29 नं. वडाले मिति 2079/08/17 मा आयोजना गरेको लैंगिक हिंसा बिरुद्धको सचेतना र्याली