का.म.पा. २९ वडा विजय स्मारक मा.वि.मा १२ देखि १७ वर्षभित्रका विद्यार्थीलाइ काेभिड १९ विरूद्ध फाइजर खाेप लगाइदै (२०७८।९।२७)