Heritage and Tourism Department

kumari.rai@kathmandu.gov.npEmail

-Contact Number

काठमाडौँ प्लाजा, कमलादिAddress

View More

Employees

अर्चना श्रेष्ठ (शाक्य)

निर्देशक

९८४१२३१७९९

रविन्द्र रिजाल

वरिष्ठ इन्जिनियर

९८४९३९०१३८

सुन्दर शंकर वि.क.

बरिष्ठ ईन्जिनियर

विश्वराज अधिकारी

इन्जिनियर

९८०५२४९८५४

गजेन्द्र बहादुर थापा

लेखापाल

९८६४३५५५९९

रुपा डंगोल

सहायक निर्देशक (ई)

9841420344

अनुप राज ढुङ्गाना

इन्जिनियर

9841132249

शरद आचार्य

इन्जिनियर

9841855471

नर बहादुर साउद

अधिकृत

9841280743

रादेश्वर गिरी

सहायकस्तर छैठौं

9841458151

रविन्द्र कुमार राई

निर्देशक

9851049018

श्रृजु मैया प्रधान

महाशाखा प्रमुख

9851088747

धर्म मुनिकार

सहायक निर्देशक

9841381783