सार्वजनिक निजी साझेदारी एकाई

bajracharyan76@gmail.comईमेल

९८५११६२७१४सम्पर्क नम्बर

काठमाडौं प्लाजा, कमलादीठेगाना

कर्मचारीहरु

नरेन्द्र विलास बज्राचार्य

प्रमुख

९८५११६२७१४

नरेन्द्र मान बज्राचार्य

सहायक निर्देशक (ई)

9841362498

सुभाष पौडेल

शाखा अधिकृत

9841484679

सीता ज्ञवाली

अधिकृत

9843009862