17 Mangshir 2080 , Sunday

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Online tax payment

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Kathmandu Metropolitan City
Office of Municipal Executive, Bagmati Province
अनलाइन दरखास्त प्रणाली

News

Kathmandu Metro Idea and Innovation Program 2080, अन्तर्गत Fast track connect: Speed Dating को लागि सूचिकृत हुन आउने सम्बन्धी सूचना !!

सूचिकृत हुन आउने सम्बन्धी सूचना ।

काठमाडौं महानगरपालिका, सहरी योजना आयोगले संचालन गरि रहेको Kathmandu Metro Idea and Innovation Program 2080, अन्तर्गत Fast track connect: Speed Dating को लागि तपशिल बमोजिमको योग्यता पुगेका विज्ञहरुको Roster तयार गर्नुपर्ने भएकोले काठमाडौं महानगरपालिका सहरी योजना आयोगको कार्यालयमा आवश्यक कागजात सहित मिति २०८०/०६/१५ गते भित्र सूची दर्ता गर्न आउन सम्बन्धित सबैको लागि सुचना जारी गरिएको छ ।
योग्यता तथा आवश्यक कागजातः
१. सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर गरि कम्तिमा ५ वर्षको कार्य अनुभव भएको वा सम्बन्धित विषयमा स्नातक गरि कम्तिमा ७ वर्ष अनुभव भएको ।
२. सम्बन्धित क्षेत्रमा आफ्नै व्यवसाय गरेको उद्यमी वा व्यवसायीको दर्ता प्रमाण पत्र
३ .नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा ज्ञान भएको / अनुभवको पत्र
४. उद्यमी व्यवसायीमा उत्कृष्ट काम गरि प्रतिष्ठा कमाएको प्रमाण पत्र
सूची दर्ता गर्ने स्थान
काठमाडौं महानगरपलिका, सहरी योजना आयोग
काठमाडौं प्लाजा, कमलादी काठमाडौं
इमेल: kathmanducpc@gmail.com

Supporting Documents