1 Bhadra 2079 , Wednesday

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Online tax payment

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Kathmandu Metropolitan City
Office of Municipal Executive, Bagmati Province
Toll Free: 16600105511

News

शैक्षिक सत्र २०७८ को छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (सबै संस्थागत विद्यालयहरु, कामपा )

Supporting Documents