१७ मंसिर २०८० , आइतबार

सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

अनलाईन कर भुक्तानी

सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

काठमाडौँ महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, वाग्मती प्रदेश
अनलाइन दरखास्त प्रणाली

समाचार

रोजगारी र आय वृद्धि, काठमाडौंको समृद्धि” गौरवको योजना अन्तर्गत तालिम लिन इच्छुक महानगरवासीहरुलाई आवेदन भर्ने सम्वन्धी सूचना

Supporting Documents