७ असोज २०८० , आइतबार

सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

अनलाईन कर भुक्तानी

सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

काठमाडौँ महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, वाग्मती प्रदेश
टोल फ्रि नं - ११८० र १६६००१०५५११

रोजगारी र आय वृद्धि, काठमाडौंको समृद्धि गौरवको योजना अन्तर्गत तालिम लिन इच्छुक महानगरवासीहरुलाई आवेदन फाराम भर्ने सम्वन्धी सूचना