11 Ashoj 2079 , Tuesday

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Online tax payment

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Kathmandu Metropolitan City
Office of Municipal Executive, Bagmati Province
Toll Free: 1180 or 16600105511

News

मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइसिस गराइरहेका उपचारमा रहेका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षाघात भएका बिरामीलाई औषधि उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।