27 Shrawan 2079 , Friday

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Online tax payment

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Kathmandu Metropolitan City
Office of Municipal Executive, Bagmati Province
Toll Free: 16600105511

News

मिति २०७९-४-५ गतेको कोभिड-१९ विरुद्धको कोभिशिल्ड पहिलो, दोश्रो र थप मात्रा खोप अभियानको वडागत विवरण ।

Supporting Documents