13 Baishakh 2081 , Thursday

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Online tax payment Skill Registration Form

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

News

महानगर रिसर्च फेलोशिप कार्यक्रम २०८० (Metropolitan Research Fellowship) कार्यक्रमको दोस्रो चरण प्रस्तुतीकरणका लागि छनोट हुनुभएका सफल अनुसन्धानकर्ता को नाम

काठमाडौं महानगरपालिका, सहरी योजना आयोगको समन्वयमा यस महानगरपालिकाले संचालन गरेको यस महानगर रिसर्च फेलोसिप २०८० नामक अनुसन्धान शोधवृत्ति कार्यक्रमको चौथो संस्करण को दोस्रो चरण प्रस्तुतीकरणका लागि छनोट हुनुभएका सफल अनुसन्धानकर्ताहरुको नाम यस सूचना मार्फत प्रकाशित गरिएको छ ।

साथै छनोट हुनुभएका अनुसन्धानकर्ताहरु लाई इमेल मार्फत प्रस्तुतीकरणको ढाँचा तथा समयको जानकारी गराईनेछ ।

 

 

सहरी योजना आयोग

काठमाडौँ महानगरपालिका

काठमाडौँ प्लाजा