9 Baishakh 2081 , Sunday

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Online tax payment Skill Registration Form

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

News

महानगरको समग्र ब्राण्डिङ अबधारणा पत्र सहित सुचिकृत हुन आउने सम्बन्धि सुचना

काठमाडौं महानगरपालिकाको आ.ब. २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम अनुरुप  महानगरपालिकाको राष्ट्रिय तथा अन्तरास्ट्रिय पहिचान बढाउनका लागि साथै महानगरको समग्र ब्राण्डिङ सम्बन्धि काम गर्न इच्छुक व्यक्ति/फर्म/संस्था/गैरसरकारी संस्थाहरुलाई तपशिलका कागजातहरु सहित आजको मिति देखि १५ दिन भित्र यस महानगरपालिकाको शहरी योजना आयोगको सचिवालय, काठमाडौं प्लाजा, कमलादीमा आफ्नो व्यक्ति/फर्म/संस्थाहरुलाई सुचिकृत गर्नुहुन जानकारी गराइन्छ ।

Supporting Documents