5 Ashoj 2080 , Friday

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Online tax payment

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Kathmandu Metropolitan City
Office of Municipal Executive, Bagmati Province
Toll Free: 1180 or 16600105511

महानगरको समग्र ब्राण्डिङ अबधारणा पत्र सहित सुचिकृत हुन आउने सम्बन्धि सुचना

काठमाडौं महानगरपालिकाको आ.ब. २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम अनुरुप  महानगरपालिकाको राष्ट्रिय तथा अन्तरास्ट्रिय पहिचान बढाउनका लागि साथै महानगरको समग्र ब्राण्डिङ सम्बन्धि काम गर्न इच्छुक व्यक्ति/फर्म/संस्था/गैरसरकारी संस्थाहरुलाई तपशिलका कागजातहरु सहित आजको मिति देखि १५ दिन भित्र यस महानगरपालिकाको शहरी योजना आयोगको सचिवालय, काठमाडौं प्लाजा, कमलादीमा आफ्नो व्यक्ति/फर्म/संस्थाहरुलाई सुचिकृत गर्नुहुन जानकारी गराइन्छ ।

Supporting Documents