६ असोज २०८० , शनिबार

सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

अनलाईन कर भुक्तानी

सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

काठमाडौँ महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, वाग्मती प्रदेश
टोल फ्रि नं - ११८० र १६६००१०५५११

भुक्तानी निकासा बन्द गर्नु पर्ने कानूनी ब्यवस्था सम्बन्धमा । (श्री सम्पूर्ण विभाग र वडा कार्यालय)

Supporting Documents