23 Magh 2079 , Monday

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Online tax payment

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Kathmandu Metropolitan City
Office of Municipal Executive, Bagmati Province
Toll Free: 1180 or 16600105511

बैंक रिकन्साइल गरी सूत्र प्रणालीमा प्रविष्टि गर्ने सम्बन्धमा । (श्री वडा कार्यालयहरु, का.म.पा )

Supporting Documents