11 Ashoj 2079 , Tuesday

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Online tax payment

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Kathmandu Metropolitan City
Office of Municipal Executive, Bagmati Province
Toll Free: 1180 or 16600105511

News

बाह्य विज्ञापन निषेध गरिएको सम्बन्धमा काठमाडौं महानगरपालिकाको जरुरी सूचना !

Supporting Documents