७ असोज २०८० , आइतबार

सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

अनलाईन कर भुक्तानी

सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

काठमाडौँ महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, वाग्मती प्रदेश
टोल फ्रि नं - ११८० र १६६००१०५५११

प्राविधिक सहयोग सम्बन्धमा

काठमाडौं महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को स्वीकृत वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट अनुसार तहाँ विभाग, सचिवालय, महाशाखा, एकाई वडा कार्यालयहरुबाट कार्यान्वयन गरिने कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु समय सिमा भित्र सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने प्राविधिक सहयोगको लागि यस सहरी योजना आयोगको सचिवालयमा माग गरी पठाउनु हुन अनुरोध छ ।

Supporting Documents