23 Magh 2079 , Monday

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Online tax payment

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Kathmandu Metropolitan City
Office of Municipal Executive, Bagmati Province
Toll Free: 1180 or 16600105511

प्रगति विवरण पठाउने बारेमा । (श्री विभाग,सचिवालय,आयोजना,एकाई, वडा कार्यालयहरु सबै, का.म.पा)

Supporting Documents