5 Ashoj 2080 , Friday

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Online tax payment

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Kathmandu Metropolitan City
Office of Municipal Executive, Bagmati Province
Toll Free: 1180 or 16600105511

डेंगी रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने कार्य अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने बारे ।

Supporting Documents