22 Jeth 2080 , Monday

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Online tax payment

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Kathmandu Metropolitan City
Office of Municipal Executive, Bagmati Province
कार्यालय सहयोगी अनलाइन दरखास्त प्रणाली

कोभिड-१९ संक्रमित सम्बन्धी मिति २०७८/२/३ गतेको का.म.पा. काे वडागत प्रारम्भिक विवरण

Supporting Documents