23 Ashar 2079 , Thursday

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Online tax payment

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Kathmandu Metropolitan City
Office of Municipal Executive, Bagmati Province
Toll Free: 16600105511

कोभिड-१९ विरूद्वको मिति २०७९/२/१२ देखि १४ सम्मको बुस्टर खोप अभियान सम्बन्धि विवरण।

Supporting Documents