9 Jeth 2079 , Monday

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

अनलाईन कर भुक्तानी

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Kathmandu Metropolitan City
Office of Municipal Executive, Bagmati Province
अनलाइन आवेदन प्रणाली

कोभिड-१९ विरुद्धको Verocell पहिलो मात्रा खोप लगाउन आउने बारे सूचना ।

Supporting Documents