१ बैसाख २०८१ , शनिबार

सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

अनलाईन कर भुक्तानी

सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

काठमाडौँ महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, वाग्मती प्रदेश
श्रम बैंकमा आवद्ध हुने फारम रोजगारी र आय वृद्धिमा सहभागीताको लागि फाराम

समाचार

कार्यसम्पादन मूल्यांकन र सम्पत्ति विवरण वारे ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकन र सम्पत्ति विवरण वाकार्यसम्पादन मूल्यांकन फारामरे ।

Supporting Documents