7 Ashoj 2080 , Sunday

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Online tax payment

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Kathmandu Metropolitan City
Office of Municipal Executive, Bagmati Province
Toll Free: 1180 or 16600105511

काठमाडौं महानगरपालिका सङ्‍घसंस्थाहरुलाई जारी गरिएको अत्यन्त जरुरी सूचना !

Supporting Documents