23 Magh 2079 , Monday

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Online tax payment

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Kathmandu Metropolitan City
Office of Municipal Executive, Bagmati Province
Toll Free: 1180 or 16600105511

काठमाडौं महानगरपालिका, वातावरण तथा कृषि विभागको महानगरवासीलाई जरुरी सूचना !!

Supporting Documents