23 Ashar 2079 , Thursday

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Online tax payment

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Kathmandu Metropolitan City
Office of Municipal Executive, Bagmati Province
Toll Free: 16600105511

काठमाडौं महानगरपालिका नगर सभाको एघारौं अधिवेशन आह्वान गरिएको सम्बन्धी सूचना !

Supporting Documents