11 Ashoj 2079 , Tuesday

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Online tax payment

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Kathmandu Metropolitan City
Office of Municipal Executive, Bagmati Province
Toll Free: 1180 or 16600105511

News

काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र निर्माण भएका भवनहरुको नक्सा स्वीकृत/नियमित गर्नेबारे जरुरी सूचना !

गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०७९-०५-२३

Supporting Documents