11 Ashoj 2079 , Tuesday

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Online tax payment

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Kathmandu Metropolitan City
Office of Municipal Executive, Bagmati Province
Toll Free: 1180 or 16600105511

News

काठमाडौं महानगरपालिका कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाहरु र संस्थाका शेयरधनी तथा बचतकर्ताहरुलाई अनुरोध

Supporting Documents