7 Ashoj 2080 , Sunday

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Online tax payment

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Kathmandu Metropolitan City
Office of Municipal Executive, Bagmati Province
Toll Free: 1180 or 16600105511

काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गतका संस्थागत विद्यालयलाई छात्रवृत्ति सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना !!!

Supporting Documents