१९ मंसिर २०८० , मंगलबार

सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

अनलाईन कर भुक्तानी

सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर

काठमाडौँ महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, वाग्मती प्रदेश
अनलाइन दरखास्त प्रणाली

समाचार

कर्मचारी मनोनयन बारे ।(श्री सबै विभाग/सचिवालय/एकाई/आयोजनाहरु/वडा कार्यालयहरु, का.म.पा)

Supporting Documents