११ मंसिर २०७९ , आइतबार

साँस्कृतिक सहर, काठमाडौं महानगर

अनलाईन कर भुक्तानी

साँस्कृतिक सहर, काठमाडौं महानगर

काठमाडौँ महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, वाग्मती प्रदेश
टोल फ्रि नं - ११८० र १६६००१०५५११

समाचार

कर्मचारी मनोनयन बारे ।(श्री सबै विभाग/सचिवालय/एकाई/आयोजनाहरु/वडा कार्यालयहरु, का.म.पा)

Supporting Documents