18 Chaitra 2079 , Saturday

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Online tax payment

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Kathmandu Metropolitan City
Office of Municipal Executive, Bagmati Province
कार्यालय सहयोगी अनलाइन दरखास्त प्रणाली

News

अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धमा । (श्री सबै वडा सचिवहरु, वडा कार्यालय, का.म.पा)

Supporting Documents