FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना र परिपत्र

श्री वडा कार्यालय (सबै), CTCF गठन सम्बन्धमा ।

Post date: Tuesday, October 13, 2020 - 11:58

भोलि मिति २०७७-०६-२७ गते पिसिआर स्वाब कलेक्सन गरिने वार्डहरु
१)वार्ड न.५ मा ११:३० बजे
२) वार्ड न.६ मा १२ बजे
३) वार्ड न.२३ मा ११:३० बजे
४)वार्ड न.३२ मा २ बजे स्वाब संकलन गरिने छ।

Post date: Monday, October 12, 2020 - 20:13

श्री  वडा कार्यालय (सबै), राजस्व सफ्टवेयर प्रविष्टि गर्ने ।

Post date: Monday, October 12, 2020 - 16:23

सूचना। सूचना । सूचना

काठमाडौं महानगरपालिकाको बार्षिक कार्यक्रम अन्तरर्गत विभिन्न तालिम ,कार्यशाला गोष्ठी संचालन गर्नका लागि विभिन्न विषयसंग सम्वन्धित विज्ञहरुको

सेवा आवश्यक पर्ने भएको हुनाले आवश्यकता अनुसार सेवा लिने गरी विज्ञको रोष्टर (सूचि) माग गरीएको छ ।

आवेदन फाराम भरी १५ दिनभित्र  santustha100@gmail.com मा पठाउनु हुन अनुरोध छ ।

सो फाराम तथा अन्य विवरण काठमाडौं महानगरपालिकाको वेबसाइट www.kathmandu.gov.np मा भएको व्यहोरा अनुरोध छ ।
 

Post date: Sunday, October 11, 2020 - 14:35

स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन अनुमति लिनेबारेको सूचना

Post date: Sunday, October 11, 2020 - 10:58

Pages