FAQs Complain Problems

सूचना र परिपत्र

भोलि मिति २०७७-०६-२८ गते पिसिआर स्वाब कलेक्सन गरिने वार्डहरु
१)वार्ड न.१० मा १२ बजे
२) वार्ड न.४ मा १२ बजे
३) वार्ड न.११ मा २ बजे
४)वार्ड न.१७ मा १२ बजे स्वाब संकलन गरिने छ।

Post date: Tuesday, October 13, 2020 - 22:23

श्री वडा कार्यालय (सबै), दाेहोरो सामाजिक सुरक्षा भत्ता नियन्त्रण सम्बन्धमा ।

Post date: Tuesday, October 13, 2020 - 12:18

श्री वडा कार्यालय (सबै), थप स्वास्थ्यकर्मी परिचालन सम्बन्धमा ।

Post date: Tuesday, October 13, 2020 - 12:15

कोभिड संक्रमितको उपचारका लागि जरूरी सम्पर्क नम्बरहरू

Post date: Tuesday, October 13, 2020 - 12:01

श्री वडा कार्यालय (सबै), CTCF गठन सम्बन्धमा ।

Post date: Tuesday, October 13, 2020 - 11:58

भोलि मिति २०७७-०६-२७ गते पिसिआर स्वाब कलेक्सन गरिने वार्डहरु
१)वार्ड न.५ मा ११:३० बजे
२) वार्ड न.६ मा १२ बजे
३) वार्ड न.२३ मा ११:३० बजे
४)वार्ड न.३२ मा २ बजे स्वाब संकलन गरिने छ।

Post date: Monday, October 12, 2020 - 20:13

श्री  वडा कार्यालय (सबै), राजस्व सफ्टवेयर प्रविष्टि गर्ने ।

Post date: Monday, October 12, 2020 - 16:23

Pages