FAQs Complain Problems

समाचार

श्री वडा कार्यालय (सबै), २०७७ असोज १ देखि विद्युतीय प्रणालीबाट राजस्व संकलन गर्नुहुन

श्री वडा कार्यालय (सबै), राजस्व विभागसँग समन्वय गरी २०७७ असोज १ देखि विद्युतीय प्रणालीबाट राजस्व संकलन गर्नुहुन गरिएकाे परिपत्र यहाँ संलग्न छ ।

Supporting Documents: