6 Ashoj 2080 , Saturday

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Online tax payment

Cultural City, Kathmandu Metropolitan City

Kathmandu Metropolitan City
Office of Municipal Executive, Bagmati Province
Toll Free: 1180 or 16600105511

काठमाडौँ महानगरपालिका, नगरसभाको १२ औँ अधिवेशनका केही झलकहरु

तस्बिर : विनय शाक्य