प्रतिमा थापा

सहायक निर्देशक

thapapratima65@gmail.com

9841665630