बैंक खाता शून्य गरी दिने सम्बन्धमा । (सबै वडा कार्यालय, कामपा )

Supporting Documents