सूचना र परिपत्र

संविधान दिवस मनाउने सम्बन्धमा

संविधान दिवस मनाउने सम्बन्धमा

भदाै २८ र २९ गते अायाेजना हुने तालिम सम्बन्धमा

वडा नं. १ देखि १६ का वडा अध्यक्ष, वडा सचिव र लेखा कर्मचारीको तालिम अल्बा फिटामा भदौ २८ गते दिउँसो १ बजेदेखि ६ बजेसम्म हुने ।
वडा नं. १७ देखि ३२ का वडा अध्यक्ष, वडा सचिव र लेखा कर्मचारीको तालिम अल्बा फिटामा भदौ २९ गते दिउँसो १ बजेदेखि ६ बजेसम्म हुने ।

जिन्सी विवरण पठाउने सम्बन्धमा

जिन्सी विवरण पठाउने सम्बन्धमा

Pages