FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

विद्यालय विदा गर्ने सम्बन्धमा ।

निर्माण सामाग्री जथाभावी नराख्न सूचना

निर्माण सामाग्री जथाभावी नराख्न जारी गरिएको सूचना यहाँ संलग्न छ ।

सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धमा

२०७५ भदाै २८ सम्म सम्पत्ति विवरण बुझाइसक्न गरिएको परिपत्र यहाँ संलग्न छ ।

भवन निर्माण इजाजत विभागकाे सूचना

कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा

कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा काठमाडौं महानगरपालिका (श्रीमान् प्रमुख स्तर) बाट भएको निर्णय कार्यान्वयनका लागि गरिएको परिपत्र यहाँ संलग्न गरिएको छ ।

वडा कार्यालयमा प्रशासनिक बजेट निकासा गरिएको जानकारी

वडा कार्यालयमा प्रशासनिक बजेट निकासा गरिएको जानकारी

विद्यालय लेखापरीक्षणको लागि आसयपत्र माग

विद्यालय लेखापरीक्षणको लागि आसयपत्र माग

पानीजन्य तथा हैजा रोगको पूर्व तयारी सम्बन्धमा अभिमुखिकरण र मूल प्रवाहीकरण कार्यक्रममा उपस्थिति तथा सहभागी सम्बन्धमा

Pages