सूचना र परिपत्र

कार्ययोजना तयार गर्ने सम्बन्धमा

कार्ययोजना तयार गर्ने सम्बन्धमा । आव २०७५।०७६ को बजेट कार्यक्रम कामपा वेभसाइटमा बजेट तथा कार्यक्रम शीर्षकमा पोष्ट गरिएको छ ।

प्रगति विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा

विभागहरूबाट अाव २०७४।७५ मा सम्पन्न गरेका कार्यको प्रगति विवरण साउन ८ गतेभित्र पठाउन अनुराेध गरिएको पत्र यहाँ संलग्न छ ।

राजस्व सम्बन्धी तालिममा सहभागी हुनेबारे

आव २०७५।७६ को कर असुलीको सम्बन्धमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका लागि आयोजना गरिएको तालिममा सहभागी हुन अनुरोध गरिएको पत्र यहाँ संलग्न छ ।

Pages