सूचना र परिपत्र

प्रगति विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा

अार्थिक वर्ष २०७५।०७६ को प्रथम चाैमासिक प्रगति विवरण पठाउन लेखिएको पत्र यहाँ संलग्न गरिएको छ ।

कार्यवाहक प्रमुख ताेकिएको सम्बन्धमा

का.म.पा. १ नं. वडा अध्यक्ष श्री भरतलाल श्रेष्ठलार्इ २०७५।०७।२६ सोमबार कार्यवहाक प्रमुखको रूपमा कामकाज गर्न तोकिएको पत्र यहाँ संलग्न गरिएको छ ।

स्मारिकाको लागि लेख रचना पठाउन अनुराेध

महानगर दिवसको उपलक्ष्यमा प्रकाशित गर्न लागिएको स्मारिकाको लागि लेख रचना पठाउन अनुराेध गरिएको पत्र यहाँ संलग्न छ ।

Pages