FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

वडा कार्यालयले सडक बत्तीको विवरण पठाउने

का.म.पा. सहरी पूर्वाधार विकास विभागले सडक बत्तीको विवरण पठाउन वडा कार्यालयलाइ लेखेकाे पत्र यहाँ संलग्न छ ।

२१ औ भूकम्प सुरक्षा दिवस कार्यक्रममा सहभागी सम्बन्धमा !!! वडा कार्यालय सबै

२१ औ भूकम्प सुरक्षा दिवस कार्यक्रममा सहभागी सम्बन्धमा !!!

२१औ भूकम्प सुरक्षा दिवस सम्बन्धी सूचना !!!

वडा इन्जिनियरको कार्य प्रगति सम्बन्धमा

वडा इन्जिनियरको कार्य प्रगति सम्बन्धमा का.म.पा. सहरी पूर्वाधार विकास विभागले लेखेको पत्र यहाँ संलग्न छ ।

प्रदेश अनुदानका योजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा

प्रदेश अनुदानका योजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा

प्रगति विवरण पठाउने सम्बन्धमा

प्रगति विवरण पठाउने सम्बन्धमा सबै वडा इन्जिनियरलाइ प्रशासन विभागबाट भएको परिपत्र यहाँ संलग्न छ ।

जिन्सी सामानको विवरण सम्बन्धमा ।

जग्गा एकीकरण आयोजना र हनुमानढाेकाले खरिद गरेका जिन्सी विवरण पठाउन जिन्सी शाखाले लेखेकाे पत्र यहाँ संलग्न छ ।

Pages