सूचना र परिपत्र

कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा

कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा काठमाडौं महानगरपालिका (श्रीमान् प्रमुख स्तर) बाट भएको निर्णय कार्यान्वयनका लागि गरिएको परिपत्र यहाँ संलग्न गरिएको छ ।

वडा कार्यालयमा प्रशासनिक बजेट निकासा गरिएको जानकारी

वडा कार्यालयमा प्रशासनिक बजेट निकासा गरिएको जानकारी

विद्यालय लेखापरीक्षणको लागि आसयपत्र माग

विद्यालय लेखापरीक्षणको लागि आसयपत्र माग

Pages