सूचना र परिपत्र

नगरवासिहरुका लागि सार्वजनीक सूचना !!!

प्रगति विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा

अार्थिक वर्ष २०७५।०७६ को प्रथम चाैमासिक प्रगति विवरण पठाउन लेखिएको पत्र यहाँ संलग्न गरिएको छ ।

कार्यवाहक प्रमुख ताेकिएको सम्बन्धमा

का.म.पा. १ नं. वडा अध्यक्ष श्री भरतलाल श्रेष्ठलार्इ २०७५।०७।२६ सोमबार कार्यवहाक प्रमुखको रूपमा कामकाज गर्न तोकिएको पत्र यहाँ संलग्न गरिएको छ ।

Pages