FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

लिखत प्रमाणित गर्दा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया

लिखत प्रमाणित गर्दा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया

कानुनी राय माग गर्दा स्पष्ट उल्लेख गर्ने

कानुनी राय माग गर्दा स्पष्ट उल्लेख गर्ने

जनसहभागिता र नदीसम्बन्धी प्रोजेक्ट सम्बन्धमा

जनसहभागिता र नदीसम्बन्धी प्रोजेक्ट सम्बन्धमा

३०० औं सप्ताह बागमती सफाइ अभियान सम्बन्धमा

३०० औं सप्ताह बागमती सफाइ अभियान सम्बन्धमा

जिन्सी सामानको माग प्रक्षेपण सम्बन्धमा

जिन्सी सामानको माग प्रक्षेपण सम्बन्धमा

सहीद सप्ताह कार्यक्रममा उपस्थित हुने

सहीद सप्ताह कार्यक्रममा उपस्थित हुने

सवारी साधन हिफाजत सम्बन्धमा

कामपाका स्वामित्वमा रहेका सवारी साधनको हिफाजत सम्बन्धमा जारी गरिएको परिपत्र यहाँ संलग्न छ ।

अर्ध वार्षिक प्रगति विवरण पठाउने

सबै विभागलाइ अर्ध वार्षिक प्रगति विवरण पठाउन अनुरोध गरिएको पत्र यहाँ संलग्न छ ।

Pages