FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

बेरोजगार फारम भर्ने म्याद थप भएको

बेरोजगार फारम भर्ने म्याद थप भएको

तत्काल शुल्क वृ्द्धि नगर्न संस्थागत विद्यालयलाई सूचना

तत्काल शुल्क वृ्द्धि नगर्न संस्थागत विद्यालयलाई सूचना

परिपत्र सम्बन्धमा, सबै वडा कार्यालय ।

वडा कार्यालयहरूकाे लागि २०७६.०७७ काे बजेट तर्जुमाका लागि जारी गरिएकाे मार्गदर्शन र सूचना

सामान खरिद सम्बन्धमा , सबै वडा कार्यालय

योजना छनौट गरी पठाईदिने बारे, सबै वडा कार्यालय

विद्यालय भर्ना अभियानको प्रगति पठाउने

विद्यालय भर्ना अभियानको प्रगति पठाउने

विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने

विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने

Pages